Kontakt

Just nu når ni oss bäst på mail. Vår telefon har gått sönder. Kontoret är bemannat måndag och torsdag.

kontoret@jgrostfria.se

För fakturor:

faktura@jgrostfria.se

Vår tele2 mejl fungerar inte så bra så vi hänvisar till de adresser ovan.

Telefonnummer: 087317591